چشمهایت!!!!

راست یا دروغ مهم نیست تو فقط با من حرف بزن...

چشمانت زیرنویس می کنند!!!!!!!!!!!!

/ 2 نظر / 11 بازدید
تنها

انکه رفت به حرمت انچه باخود برد حق بازگشت ندارد...رفتنت مردانه نبود ...لااقل مرد باشو برنگرد....