@قایق تنهایی@

اهاااای سهراب......!

                 قایق دیگر جوابگو نیست!!!

کشتی باید ساخت...  

                                 اینجا مثل من"تنها "زیاد است

           

/ 0 نظر / 74 بازدید