درد!!

تنها نیستم ولی میان این همه شلوغی باز هم احساس تنهایی میکنم!

      و این است درد من...

/ 3 نظر / 32 بازدید
مریم جون

شلام من یه جوجوی کوشولوام هوا شرده بف میاد میزالی تو قلبت بمونم

تنها

مثل هیزم های مصنوعی شومینه میسوزم ولی پایانی ندارم درد یعنی این....

کیمیا

وبلاگ خوبی داری به منم سر بزن