احساس...

امروز رگ احساسم را با" تیغ بی تفاوتی"زدم...

            قیداحساسم را زده ام اما....

                                                     تو راحت باش!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 26 بازدید
میثم

حممممممممممیییییییید رب مون چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تبرک خانم تب[چشمک]رک