هوای دل من...

گیرم که باران هم امد...

   همه چیز را هم شست...

           هوا هم عالی شد....

                        فایده اش برای من چیست....

                                هوای دل من بی توپس است!!!

/ 2 نظر / 13 بازدید
رومینا

خودت را از کسی پس نگیر شاید این تنها چیزی باشد که او دارد وقتی که می گویی دوستت دارم خوب به این جمله فکر کن شاید نوری را روشن کنی که به با خاموش کردن آن به خاموش شدن او ختم شود

پوریا

سلام وبت خوشگله دوستممممممممم