بی وفااااا

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید

      نمی دانست تو همان بی وفای دیروزی....

                                                   بیچاره دل است...

                                                                   عقل ندارد....

/ 0 نظر / 7 بازدید