پابرهنه!!

نبودنت را پا برهنه قدم میزنم...

با زمین هم کنار نمی اید تاول این انگشت ها...

از اول هم میدانستم!!

       کفش تو تنگ است برای تنهایی بزرگ پاهایم!!!

/ 1 نظر / 110 بازدید
النا

چقـــدر زیـــادی ! آنقــــدر .. که نمـــیتوان .. تمــــام ِ تـــو را “خیـــال” کــــرد ! [ماچ]