خدا!!

دیشب خدا در گوشم گفت: دیگه بسه!!

   بارونم از اشک چشمات خجالت میکشه!!

/ 3 نظر / 34 بازدید
تنها

محکم ببارباران...نم نم علاج زخم هایم نیست....

تنها

پرنده ای لب تنگ ماهی نشستو گفت...سقف قفست باز است...پرواز نمی کنی؟؟؟

یسنا

سلام عزیزم وب خوبی داری