نیمکت!!!

پاییز است...نیمکتی تنها در پارک نشسته است...

                          من تنها بر نیمکت...!

                                      و تو تنها در من،می بینی؟؟؟

                                                   چه در همیم وتنها!!!!

                                    +++++++++++++

گاهی وقتا اینقدر از زندگی خسته میشوم که دلم میخواهد ساعت

راروی   هیچ وقت کوک کنم!!!!!

                                  ++++++++++++++

داور قلبم نه سوت دارد نه کارت قرمز!!!!!

                               راحت باش تا دلت می خواهد خطا کن!!!!!!

                                  ++++++++++++++

مساحت خلوتم را پر کن! افقی یا عمودی... فرقی نمیکند!

                     همین که ضلعی از چهار دیواریم باشی کافیست!!!!!!

                                 ++++++++++++++

اشتباهم اینجا بود هرجا رنجیدم، لبخند زدم!!!!

                      فکر کردن درد نداشت، محکم تر زدند!!!!!

                               +++++++++++++++

یکی ازم پرسید :منبع نوشته هایت کجاست؟؟؟

گفتم:زیاد دور نیست... یک وجبی بغضم!!!!

                             +++++++++++++++

نه اینکه زانو زده باشم نه!!!!  فقط...

                       تنهایی سنگین است....... س

                            ++++++++++++++

تقصیر برگها نیست!!!! ادم ها همینند!... نفس میدهی...

                              امااااااااااااااا

                        له ات  میکنندددددد!!

                          +++++++++++++++

 سرفه هایم از سیگار نیست!!!!

                          خاطرااااااات توست که در دلم خاک میخورد!!

[ ۱۳٩٢/٧/۱ ] [ ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ ] [ ملیحه جون ] [ نظرات () ]