عشق!!!!!

از معلم ادبیات پرسیدم عشق چیست؟گفت جمله ای نکره

از معلم ریاضی پرسیدم عشق چیست؟گفت پاره خطی عمود بر قلب

از معلم تاریخ پرسیدم عشق چیست؟گفت سقوط سلسله قلب

از معلم دینی پرسیدم عشق چیست؟گفت چیزی است حرام

از معلم علوم پرسیدم عشق چیست؟گفت تقطیر ناگهانی قلب

از معلم زبان پرسیدم عشق چیست؟گفت همان loveاست

از معاون مدرسه پرسیدم عشق چیست؟

                                             گفت یادت باشد در انظباتت تاثیر دارد!!

از مدیر مدرسه پرسیدم عشق چیست؟

                                گفت:  اخراج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج

[ ۱۳٩٢/٦/٢٤ ] [ ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ] [ ملیحه جون ] [ نظرات () ]