نمی فروشم!!!

دردتنهایی کشیدن مثل کشیدن خطهای رنگی روی کاغذ سفیده  شاهکاری میسازد به نام ذیوانگی!!!!

ومن این شاهکاررا به قیمت همه فصلهای زندگی ام خریده ام....

توهرچه میخواهی مرا بخوان:      دیوانه.... 

                                                               خودخواه...

                                                                                               بی احساس...

    نمی فروشمممممممممم!!!!!!!!!!!                                                             

[ ۱۳٩٢/٦/٢۳ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ ملیحه جون ] [ نظرات () ]